เป็นนักสืบ ต้องรู้จักสังเกต สิ่งต่างๆ รอบตัว อันดับแรกเมื่อต้องการจะจดจำ

เป็นนักสืบ
เป็นนักสืบ

เป็นนักสืบ ต้องรู้จักสังเกต สิ่งต่างๆ รอบตัว อันดับแรกเมื่อต้องการจะจดจำ บุคคลจะมอง และนักสืบกับความลับของลูกค้า ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ

 หน้าที่ของ นักสืบ คือ ตัวแทนของผู้ว่าง จ้างสืบ โดย นักสืบ มีหน้าที่ดังนี้ ติดตามพฤติกรรม

  • งานสืบหาข้อมูล
  • การสืบติดตาม
  • สืบและตรวจสอบ

 

การสังเกตจดจำคนที่ใบหน้านั้นเป็นสิ่งปกติวิสัยของคนธรรมดาสามัญทั่วไป แต่สำหรับนักสืบแล้วอันดับแรกเมื่อต้องการจะจดจำบุคคลจะมอง

ซึ่ง สิ่งที่ นักสืบ ต้อง สังเกต โดยทั่วไป มีดังนี้

– ที่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
– เครื่องประดับเมื่อสังเกตจดจำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วจึงมาสังเกตจดจำใบหน้าต่อไป
– เพราะใบหน้าอาจถูกอำพรางได้หลายวิธี เช่นใส่แว่น เปลี่ยนทรงผม ไว้นวดเครา
– ส่วนลักษณะนิสัยของคนนั้นบางทีมันบ่งบอกได้จากการแต่งเนื้อแต่งแต่งตัวและการเลือกใช้เครื่องประดับ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล

สืบข้อมูลส่วนบุคคล

บ่อยครั้งที่ทางลูกค้าติดต่อมาทางบริษัทนักสืบ เพื่อที่ต้องการว่าจ้างให้สืบข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น ทางนักสืบนั้นจะต้องพิจารณาและใช้ความรอบคอบ ก่อนที่จะรับงานและส่งมอบงานให้กับทางลูกค้าหรือผู้จ้างวาน เพราะว่ามีลุกค้าจำนวนไม่น้อย ที่นำข้อมูลที่เราส่งมอบให้ไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งอาจจะส่งผลเสียโดยตรงต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยทั้งในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของบุคคลที่ทางเราสืบค้นข้อมูลมาให้ ทางนักสืบจะขอพิจารณารับงานเป็นรายๆไป โดยจะดูที่เจตนาของทางลูกค้าเป็นหลักว่าต้องการอยากทราบข้อมูลเพื่อเอาไปทำอะไรหรือเพื่อจุดประสงค์อะไร ทางนักสืบจะไม่ขอรับงานที่ขัดต่อศิลธรรมและงานที่เข้าข่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายของบุคคลที่ต้องการให้สืบในทุกกรณี ยกเว้นแต่ งานที่ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นผลดีของทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้จ้างวานและบุคคลที่ต้องการให้สืบ และงานที่เป็นผลดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้จ้างวานเอง แต่ต้องไม่ส่งผลในทางลบต่อบุคคลที่ให้สืบ

 

นักสืบกับความลับของลูกค้า

เวลาที่มีลูกค้าติดต่อมาทางบริษัทนักสืบของเรา ประโยคที่มักจะได้ยินบ่อยๆที่ทางลูกค้าถามกลับมาว่า “ ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับใช่มั้ย ” ตรงนี้ทางนักสืบขอยืนยันเพื่อให้ทางลุกค้าเกิดความสบายใจได้เลยว่า ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างแน่นอน ที่เรากล้าการันตีในเรื่องของข้อมูลที่ส่งมอบให้กับลูกค้าจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างดี ก็เพราะว่า ข้อมูลที่เราสืบค้นมาให้กับท่าน โดยเฉพาะงานสืบที่เป็นข้อมูลด้านเอกสาร งานประเภทนี้ ถ้าจะนำข้อมูลออกมาได้ตามที่ลูกค้าต้องการ วิธีที่ทำได้ก็คือ จำเป็นต้องใช้บุคคลที่มีรหัสผ่านสำหรับข้อมูลของหน่วยงานนั้นๆที่จะนำข้อมูลมาส่งมอบให้กับทางลูกค้า ด้วยวิธีนี้เป็นที่แน่นอนว่า ทางนักสืบและทีมงานของเรา จะเก็บรักษาข้อมูลที่ส่งมอบให้กับท่านเป็นความลับอย่างดี เพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ตามที่ส่งผลต่อองค์กรและบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูล ระบบจะตรวจสอบได้ทันที่ว่า ข้อมูลที่นำออกมานั้น ออกมาจากหน่วยงานใด ด้วยเหตุนี้ทางลูกค้าจึงมั่นใจและสบายใจได้เลยว่า “ ข้อมูลที่เราส่งมอบให้กับท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับระหว่างผู้ว่าจ้างและทางนักสืบเท่านั้น “ ในทางกลับกัน ทางนักสืบจะต้องแจ้งให้ทางลูกค้าทราบทุกครั้งหลังจากได้รับข้อมูลจากทางนักสืบ ควรเก็บข้อมูลเป็นความลับไม่ควรเปิดเผยข้อมูลเอกสารใดๆทั้งสิ้น เพื่อความปลอดภัยของทีมงานและตัวผู้จ้างวานเอง ที่อาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดทางกฏหมายที่ร้ายแรงทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา